Video Sources 1425 Views

 • 1baonuoctv.xyz
 • 2baonuoctv.xyz
 • 3baonuoctv.xyz
 • 4baonuoctv.xyz
 • 5baonuoctv.xyz
 • 6baonuoctv.xyz
 • 7baonuoctv.xyz
 • 8baonuoctv.xyz
 • 9baonuoctv.xyz
 • 10baonuoctv.xyz
 • 11baonuoctv.xyz
 • 12baonuoctv.xyz
 • 13baonuoctv.xyz
 • 14baonuoctv.xyz
 • 15baonuoctv.xyz
 • 16baonuoctv.xyz
 • 17baonuoctv.xyz
 • 18baonuoctv.xyz
 • 19baonuoctv.xyz
 • 20baonuoctv.xyz
 • 21baonuoctv.xyz
 • 22baonuoctv.xyz
 • 23baonuoctv.xyz
 • 24baonuoctv.xyz
 • 25baonuoctv.xyz
 • 26baonuoctv.xyz
 • 27baonuoctv.xyz
 • 28baonuoctv.xyz
 • 29baonuoctv.xyz
 • 30baonuoctv.xyz
 • 31baonuoctv.xyz
 • 32baonuoctv.xyz
 • 33baonuoctv.xyz
 • 34baonuoctv.xyz
 • 35baonuoctv.xyz
 • 36baonuoctv.xyz
 • 37baonuoctv.xyz
 • 38baonuoctv.xyz
 • 39baonuoctv.xyz
 • 40baonuoctv.xyz
 • 41baonuoctv.xyz
 • 42baonuoctv.xyz
 • 43baonuoctv.xyz
 • 44baonuoctv.xyz
 • 45baonuoctv.xyz
 • 46baonuoctv.xyz
 • 47baonuoctv.xyz
 • 48baonuoctv.xyz
 • 49baonuoctv.xyz
 • 50baonuoctv.xyz
 • 51baonuoctv.xyz
 • 52baonuoctv.xyz
 • 53baonuoctv.xyz
 • 54baonuoctv.xyz
 • 55baonuoctv.xyz
 • 56baonuoctv.xyz
 • 57baonuoctv.xyz
 • 58baonuoctv.xyz
 • 59baonuoctv.xyz
 • 60baonuoctv.xyz
 • 61Endbaonuoctv.xyz
Năm 97 Rồng Đổi Màu ATV

Năm 97 Rồng Đổi Màu ATV

Biến Sắc Long (1997)Diễn viên: Doãn Thiên Chiếu, Vương Vy, Đỗ Văn Trạch, Lưu Vĩnh, Tạ Tuyết Tâm, Văn Tụng Nhàn, Vạn Ỷ Văn, Lưu Chí Vinh, Lâm Vỹ Thần, Bào Khởi Tịnh
Your rating: 0
0 0 votes

Nội dung chi tiết

Năm 1997 Hong Kong có gì lạ? Hong Kong không còn bao nhiêu ngày nữa (Anh Quốc) sẽ bàn giao lại cho Trung Quốc, những gì sẽ xảy ra, trong khi từ chế độ chính trị này sang chế độ chính trị khác, thì nền sinh hoạt và kinh tế sẽ thế nào? Câu hỏi mà toàn dân Hong Kong và toàn dân trên thế giới đều muốn biết? Với sự góp mặt của ông Lưu Vĩnh, ông Lưu Vĩnh đã từng nổi tiếng và làm chấn động vùng Đông Nam Á qua bộ phim xuất sắc của ông “Tần Thủy Hoàng” cùng các diễn viên xuất sắc khác như: Vương Mi, Y Thiên Chiếu, Vạn Ý Vân, Lâm Vĩ Thần, Văn Tùng Nhàn, Lưu Chí Vinh.v.v..

Director

Director

Cast

error: Content is protected !!