Anh Hùng Vô Lệ 2

Hero Without Tears Ii (1984) ()

Nội dung phim

Anh Hùng Vô Lệ 2, Hero Without Tears Ii (1984)

Lệ Ngấn Kiếm là cây kiếm báo hiệu cho tai họa, số mạng đã khiến cho đứa con người đúc kiếm này là Tiêu Đại Sư sẽ bị giết, Tiêu biết rằng không thể chống lại với số mạng nên cho người đem con gởi nuôi tại nhà người bạn thân mở áp tiêu họ Tư Mã . Mười mấy năm sau Lệ Ngấn Kiếm bị cô gái tên Tiêu Lệ Huyết cướp đi, Tiêu Đại Sư trước khi tắt thở đã căn dặn đệ tử tên Cao Tiềm Phi phải chăm sóc con ông...

 

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Anh Hùng Vô Lệ 2 - Hero Without Tears Ii (1984) ()