Bất Lão Truyền Thuyết

Immortal Love (1997) ()

Nội dung phim

Bất Lão Truyền Thuyết, Immortal Love (1997)

Kim Nhân Long có một ông bác rất tham lam độc ác, vì muốn đoạt lấy gia sản của gia đình anh, nên ông đã dùng thủ đoạt bẩn thỉu làm bùa ngãi. Nhân Long bị hại chết, không ngờ trời đỗ mưa to, sét lớn đánh trúng người Nhân Long, và anh trở thành Con Ma Hút Máu. Trần Tiểu Quý là bạn thân của Long, Anh là cảnh sát chính nghĩa, vì muốn trả thù cho bạn, nên anh quyết tâm học đạo pháp diệt trừ bùa ngãi…

 

Đón xem phim mới tại xemphimxua.net

Bất Lão Truyền Thuyết - Immortal Love (1997) ()