Hổ Sơn Hành

Tiger Hill Trail / Đoạt Mệnh Tỏa Hậu Thương (1983) ()

Nội dung phim

Hổ Sơn Hành, Tiger Hill Trail / Đoạt Mệnh Tỏa Hậu Thương (1983)

Khương Thiết Sơn là cao thủ phương bắc từ Sơn Đông đến Phật Sơn để so tài võ thuật với Dung Thương Hải cao thủ phương nam , 2 cao thủ từ chút mẫu thuẫn ban đầu đã kết bằng hữu tri kỷ . Phật Sơn xuất hiện Lý Kình Thiên là công công của tiền triều Mãn Thanh dưới trướng của Từ Hy thái hậu , Lý Kình Thiên nuôi âm mưu khôi phục Thanh Triều mà bí mật quan trọng nằm trong cẩm hộp trứơc đó đã đánh cắp từ chuyến bảo tiêu của Tiêu cục Oai Viễn của Khương Thiết Sơn . Khương Văn Anh con gái Khương Thiết San cũng vì vậy đến Phật Sơn tìm lại bảo tiêu . Sau khi đến Phật Sơn hội ngộ với cha , Văn Anh gặp Dung Khoan là con của Dung Thương Hải

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Hổ Sơn Hành - Tiger Hill Trail / Đoạt Mệnh Tỏa Hậu Thương (1983) ()