Hồi Đáo Tam Quốc

Three Kingdoms Rpg (2013)

Nội dung phim

Hồi Đáo Tam Quốc, Three Kingdoms Rpg 2013

Tư Mã Tín là một người mê chơi game online Tam quốc, còn xem Gia Cát Lượng là thần tượng, trong một lần anh ta gặp phải cơn bão 500 năm mới có một lần, sơ ý rơi vào đường hầm thời gian, bị đưa về thời Tam quốc. Tư Mã Tín gặp Gia Cát Lượng, còn hợp tác với nhau đánh trận, sau đó Tư Mã Tín phát hiện Gia Cát Lượng không như mình đã tưởng, 2 người trở mặt với nhau. Tư Mã Tín nhờ vào năng lực "tiên tri" của mình mà thể hiện tài năng trong thời Tam quốc...

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Hồi Đáo Tam Quốc - Three Kingdoms Rpg (2013)