Hơn Cả Tình Bạn

More Than Friends (2020) ()

Nội dung phim

Hơn Cả Tình Bạn, More Than Friends (2020)

Hơn Cả Tình Bạn - Do một sự hiểu lầm, Lee Soo và Kyung Woo Yeon đã phải lòng nhau trong hơn 10 năm. Lee Soo là một nhiếp ảnh gia và anh ấy rất lôi cuốn. Kyung Woo Yeon là môt thư pháp gia. Cô ấy đã thầm thích Lee Soo trong 10 năm qua, kể từ năm cô ấy 18 tuổi.

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Hơn Cả Tình Bạn - More Than Friends (2020) ()