Ngày Tháng Buồn

A Time Of Taste (1990) ()

Nội dung phim

Ngày Tháng Buồn, A Time Of Taste (1990)

Sau khi Mãn Thanh vừa bị lật đổ Thường Mãn từ dưới quê lên kinh thành để tìm đường sinh sống vô tình gặp được đầu bếp của cung đình là Bồ Công Công. Mãn theo Bồ vào nhà Ngọc giúp việc đồng thời bái Bồ làm thầy học nấu ăn. Trong chiến loạn nhà Ngọc bị cháy, thất lạc ly tán cho đến 20 năm sau Mãn mới gặp lại con dâu nhà Ngọc là Tố Tố và con trai thứ 2 là Ngọc Hồng Chiêm…

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Ngày Tháng Buồn - A Time Of Taste (1990) ()