Ô Long Thiên Tử

Wo Long Prince / Đại Náo Ô Long Viện (2001) ()

Nội dung phim

Ô Long Thiên Tử, Wo Long Prince / Đại Náo Ô Long Viện (2001)

Đời vua Hán Vũ Đế trị vì. Ông nằm mơ thấy một người nào đó trong vương quốc của mình có mưu đồ giết hại mình và chiếm đoạt ngôi báu. Vũ Đế đã ra lệnh cho hai vị quan cận thần thân tín nhất của mình là Tô Văn và Giang Sung lập tức đi điều tra. Sẵn có lòng căm thù thái tử, Tô Văn và Giang Sung đã tố cáo thái tử có âm mưu giết chết hoàng đế. Điều này đã làm cho hoàng đế vô cùng tức giận và với uy quyền của mình, ông ra lệnh xử trảm thái tử và tất cả gia quyến. 

 

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Ô Long Thiên Tử - Wo Long Prince / Đại Náo Ô Long Viện (2001) ()