Trăng Sáng Giang Nam

Địch Nhân Kiệt Giải Oan (2005) ()

Nội dung phim

Trăng Sáng Giang Nam, Địch Nhân Kiệt Giải Oan (2005)

Vào thời nhà Đường Tây Vực Thủ Bị Địch Nhân Kiệt phụng lệnh của vua Đường, dẫn theo phó tướng Mã Nhân Nghĩa Tây Lương Thương Ưng Đại Tướng Quân Âu Dương Liệt. Trước khi lên đường, nhà vua đưa ra 2 mật chiếu nói với Địch Nhân Kiệt và Mã Nhân Nghĩa nếu Âu Dương Liệt chịu hàng thì sẽ đưa kim chiếu và phong làm Tây Vực Trường Phong Đại Tướng Quân, đồng thời hạ lệnh đưa 10 vạn hàng quân đến Dương Quan đề kháng kẻ địch xâm phạm biên cương, còn nếu bị kháng cự thì phải dùng ngân chiếu và tức khắc phát động Tây Vực Thủ Bị quân đội để tiêu diệt Âu Dương Liệt. Trải qua 1 đêm dài bàn bạc Thương Ưng Đại Tướng Quân với tánh tình hào sảng đã chấp nhận kiến nghị của Địch Nhân Kiệt giao ra sóai ấn và dẩn theo 10 vạn quân quy thuận Vua Đường. Tuy nhiên Mã Nhân Nghĩa lại chủ trương trừ khử Âu Dương Liệt nên đã tỏ thái độ nặng nề không vui. Thừa lúc Địch Nhân Kiệt rời khỏi doanh trại đi giã biệt người yêu Bạch Như Tuyết Mã Nhân Nghĩa đã tự bầy ra sự kiện Âu Dương Liệt trá hàng khiến cho quân tiền đại loạn Phó tướng của Âu Dương Liệt liều mạng cứu ra phu nhân của Âu Dương liệt đang mang thai, còn cha mẹ của Bạch Như Tuyết là người giới thiệu cho Địch Nhân Kiệt quen biết với Âu Dương Liệt đều bị giết chết chỉ còn Bạch Như Tuyết may mắn trốn thoát. Bao nhiêu thù hận từ mọi phía dồn hết vào Địch Nhân Kiệt ,bị Mã Nhân Nghĩa hảm hại mang tiếng oan mà vẩn không biết. 20 năn sau Địch Nhân Kiệt và Mã Nhân Nghĩa đều đã trở thành quan trong triều. Trong khi đó những người mang thù hận 20 năm trời đang chuẩn bị phục thù ,đã vây quanh Địch Nhân Kiệt.

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Trăng Sáng Giang Nam - Địch Nhân Kiệt Giải Oan (2005) ()