Võ Tắc Thiên

Nhất Đại Nữ Hoàng (1985) ()

Nội dung phim

Võ Tắc Thiên, Nhất Đại Nữ Hoàng (1985)

Tiết Nhơn Quý chinh Đông đánh Ma Thiên Lãnh chém Cáp Tô Văn, thâu phục nước Cao Ly (Hàn Quốc ngày nay). Sau đó đến lượt con trai Tiết Nhơn quý là Tiết Đinh San chính tay thâu phục các nước Tây Vực mở mang bờ cõi, thống nhất các nước Đại Đường cho Đường Thái Tôn Lý Thái Dân. Câu chuyện về Võ Tắc Thiên là một chuyện do Lâm Ngũ Đường viết vào thời Hậu Đường, dựa theo những sự kiện lịch sử có thật...

Đường Thái Tôn trong một lần du hành cứu một thiếu nữ tên Võ Mị Nương - con gái Đô Đốc Lợi Châu Võ Sĩ Hoạch. Trong lần tuyển phi sau đó Thái Tôn đã cho tuyển Mị Nương vào cung phong làm Tài Nhân.

Về sau có nhà tiên tri xem thiên văn cho vua biết được người con gái Lợi Châu họ Võ sau ba đời nhà Đường sẽ chiếm ngôi vua. Do vậy trước khi băng hà Lý Thái Tôn di chiếu cho đưa Võ Mị Nương đến một tu viện xa xôi hẻo lánh làm ni cô. Nhưng lúc này hoàng tử Lý Trị đã đem lòng yêu Võ Tài Nhân, nên sau đó đã tìm cách đưa nàng trở về cung.

 

Đón xem phim mới tại xem phim tvb

Võ Tắc Thiên - Nhất Đại Nữ Hoàng (1985) ()